en-USda-DKkl-GL
  Search
Thursday, November 23, 2017   
Links
Fonde relevante for Grønland som kan ansøges til:

Lauritzen Fonden, ansøgningsfrister 5 gange årligt  http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegningsdatoer.asp
Ansøgningsskema kun elektroniske ansøgninger via Fondens hjemmeside: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegning.asp
kontaktinformation: LAURITZEN FONDEN, Sankt Annæ Plads 28, 1291 København K, tel: +45 3396 8425  lf@lauritzenfonden.com   http://www.lauritzenfonden.com


Nordisk Kulturfond, ansøgningsfrister fire frister pr år i feb/apr/sept/okt
http://nordiskkulturfond.org/content/ansokningstider-2014
Kontaktinformation: NORDISK KULTURFOND, Ved Stranden 18, 1061 København K
www.nordiskkulturfond.org   kulturfonden@norden.org   tlf: +45 3396 0200

Oak Foundation Denmark, ansøgningsfrister løbende (projekter i Grønland også - i størrelsesorden DKK 100.000,- til 1.000.000,- mio DKK)
Kontaktinformation: Programkoordinator Esther Nørregård-Nielsen, Oak Foundation Denmark, Kronprinsessegade 34, st, 1306 København K, tlf: +45 6062 3131 email: social@oakfnd.dk

Villum Fonden, ansøgningsfrister - modtager kun ansøgninger efter forudgående invitation, potentielle ansøgere kan indsende en kort interessetilkendegivelse til fonden på 1-2 sider.
VILLUM FONDENs program for miljø har ansøgningsfristser som angiver her:
http://villumfonden.dk/C12576AB002B2660/0/3FB5B480E843A5A7C1257895002480F4?OpenDocument
interessetilkendegivelser følger ligeledes ansøgningsfristerne
http://villumfonden.dk/C12576AB002B2660/0/3FD5B480E843A5A7C1257895002480F4?OpenDocument
Ansøgningsskema: http://villumfonden.dk/C12576AB002B2660/0/7EABCDDCDDE22E47C1257B56004500AC?OpenDocument
årlig uddeling ca. 800 millioner
kontaktinformation: http://villumfonden.dk/Fonden/DK/Fonde/Content.nsf/f88c9976dcb9a800c1256c67004b56ab/4852c61ce3d1dfedc1257ab40032e597?OpenDocument

15. Juni Fonden
ansøgningsfrister, oplyses løbende på hjemmesiden, ca. 5 gange om året
ansøgningsskema elektronisk ansøgningsskema, der indsendes via fondens hjemmeside
kontaktinformation  info@15junifonden.dk   tlf:  +45 4640 0042